BETTER WORK BETTER LIFE : ปฏิบัติการสร้างเพื่อนร่วมงานใหม่

10 สิงหาคม 2561

BETTER WORK BETTER LIFE : ปฏิบัติการสร้างเพื่อนร่วมงานใหม่

 

BETTER WORK BETTER LIFE ในวันนี้ จะพาชาว Mellow ไปปฏิบัติการพิเศษเพื่อสร้างเพื่อนร่วมงานใหม่ สำหรับใครที่มักจะกังวลเวลาต้องไปเริ่มทำงานในที่ที่ไม่คุ้นเคย

ลองนำเคล็ดลับต่อไปนี้ไปปรับใช้กันดูนะ

 

1.แนะนำตัวเองในทุกโอกาส

                 สำหรับปฏิบัติการแรก เป็นการสร้างความประทับใจกับเพื่อนร่วมงาน เราต้องกล้าที่จะแนะนำตัวเองให้เพื่อนใหม่ของเราได้รู้จักในทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นในงานปาร์ตี้ การพบปะสังสรรค์ ในทุกๆแห่ง หรืออาสาช่วยงานเล็กๆน้อยๆ ที่เราสามารถทำได้

 

2.ให้แน่ใจว่าเราสามารถจำชื่อเพื่อนใหม่ของเราได้อย่างถูกต้อง

                 หลังจากที่ปฏิบัติการแรกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย  เราควรพยายามจำชื่อเพื่อนใหม่ให้ได้ภายในครั้งแรก เพราะนั่นจะเป็นการบ่งบอกว่าเราใส่ใจพวกเขา ทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดความประทับใจ ซึ่งจะช่วยลดกำแพงความไม่คุ้นเคยที่มีต่อกัน หลังจากนั้นเราก็ต้องแน่ใจว่าคนอื่นสามารถจำชื่อเราได้เป็นพิเศษ และเราก็สามารถจำชื่อเพื่อนใหม่ของเราได้อย่างถูกต้องตามที่เขาออกเสียงเช่นกัน

 

 3.ติดต่อกับเพื่อนใหม่อย่างสม่ำเสมอ

                 หากเรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับเพื่อนใหม่อย่างไร ก็ให้เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี  ตั้งใจฟัง และแสดงความคิดเห็นกลับไปบ้างในบางครั้ง วางตัวให้เป็นกลางในการสนทนา และคอยสังเกตบุคลิกและนิสัยของเพื่อนร่วมงานว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานของเรามากขึ้น และกล้าที่พูดคุยกันมากขึ้น

 

 4.พูดแต่สิ่งที่ดี

                หลังจากที่เราเริ่มกล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ของเราแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพูดคุย คือ เราต้องหลีกเลี่ยงการนินทา เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครพูดถึงเราลับหลังอย่างไร เราก็ไม่ควรทำแบบนั้นเช่นกัน  การที่เราไม่นินทาใคร เราก็จะสามารถรักษาความเชื่อใจละความเคารพจากเพื่อนร่วมงานไว้ได้  ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรทำก็คือ การพูดถึงแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่สร้างสรรค์และ ชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้างในเวลาที่เขาประสบความสำเร็จ

 

 5.เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร

                 สำหรับปฏิบัติการสุดท้ายในการสร้างเพื่อนร่วมงานใหม่ก็คือ เราต้องเรียนรู้และรู้จักองค์กรของเราให้มากขึ้น ทั้งเรื่องกฎระเบียบ ระบบการทำงาน เพื่อให้เราเข้าใจองค์กร เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องขวนขวาย และเรียนรู้ผ่านการพูดคุย หรือสังเกตจากการกระทำของเพื่อนร่วมงาน

 

"อย่าขี้อาย อย่ากลัวที่จะดูไม่ปกติ แต่จงเรียนรู้ว่าเขาเป็นใคร และให้แน่ใจว่า เขาก็รู้ว่าคุณเป็นใคร"

รูปภาพ : earth.com

 

 

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation