เครดิตภาษีเงินปันผลหุ้น สิทธิของนักลงทุนที่ต้องขอคืน

Last update : 2018-07-17 18:36:06

หลายคนที่เพิ่มลงทุนในหุ้นอาจยังไม่ทราบว่า เราสามารถใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลเพื่อขอคืนภาษีบางส่วนได้

 

Q1 : สิทธิการขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืออะไร และทุกคนที่ลงทุนในหุ้นสามารถใช้สิทธินี้ได้หรือไม่

• การขอเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น เป็นสิทธิผู้ลงทุนที่ได้รับเงินปันผลจากหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ทุกคน 

ที่มีฐานภาษียังไม่เกิน 25% ซึ่งเทียบเท่าคนที่มีเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย 

ไม่เกินเดือนละ 180,000 บาท

• ซึ่งต้องบอกว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนหลายคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่า 

หากฐานภาษีตนเองเกิน 10% ไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

• เพราะจริงๆ แล้ว การขอเครดิตภาษีเงินปันผลจากหุ้นสามัญนั้น 

ก็คือการขอคืนภาษีส่วนต่างที่สรรพากรได้หักไปเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

ซึ่งสาเหตุที่สรรพากรหักภาษีไปเกินนั้นก็เพราะกว่าที่เราจะได้รับเงินปันผลนั้น 

ได้มีการหักภาษีซ้ำซ้อนทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Q2 : อธิบายหน่อยว่า ทำไมคนที่มีฐานภาษีไม่เกิน 25% เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธินี้ 

• งั้นเรามาลองคำนวณเลขง่ายๆ กันดู โดยเริ่มจาก ภาษีนิติบุคคลของบริษัททั่วไปจะอยู่ที่ 20% 

ซึ่งแปลว่าหากบริษัทกำไร 100 บาท จะต้องถูกหักภาษีนิติบุคคลไว้ 20 บาท 

เหลือเป็นส่วนที่ไว้จ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพียง 80 บาท

• และเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้อีก 10% 

ซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือ 10%ของ 80 บาท หรือ 8 บาท ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินจริงเพียง 72 บาท 

จากกำไรของบริษัทจริงๆ 100 บาท หรือถูกสรรพากรหักไว้ถึง 28%ของกำไรจริงๆ ของบริษัทนั่นเอง

• ซึ่งการใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น คือการขอใช้สิทธินำกำไรส่วนที่ควรจะเป็นของผู้ถือหุ้นก่อนถูกหักภาษีใดๆ 

มาเป็นรายได้ของเรา เพื่อคำนวณภาษีอีกครั้ง

• หรือพูดง่ายๆ คือ การนำภาษีนิติบุคคล กลับมาเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดานั่นเอง

• ซึ่งหากคำนวณแล้วพบว่าเรามีรายได้อยู่ในฐานภาษีต่ำกว่า 28% หรือตามตารางภาษีคือไม่เกินฐานภาษี 25% 

ก็สามารถขอคืนภาษีส่วนต่างที่ถูกหักไว้ได้ แต่หากคำนวณแล้วรายได้เราตกในฐานภาษีสูงกว่า 28% 

หรือตามตารางภาษีคือตั้งแต่ฐานภาษี 30%ขึ้นไป เราก็ต้องชำระภาษีส่วนต่างนั้นด้วย

• ดังนั้นการขอเครดิตภาษีเงินปันผลจึงเป็นสิทธิ ซึ่งหากเราคำนวณแล้วสามารถขอคืนภาษีได้ก็ควรใช้สิทธิ แต่หากไม่ใช่ก็ไม่ควรใช้สิทธิ

Q3 : ช่วยสรุปผลประโยชน์จากการใช้สิทธิ เป็นตัวเลขที่ไปใช้ได้ง่ายๆ หน่อย

• ยกตัวอย่างภาษีที่ขอคืนได้จากการใช้สิทธิเครดิตภาษี จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท 1,000 บาท โดยแยกตามฐานภาษีของแต่ละคนดังนี้ (พูดเฉพาะฐาน 0%, 10%, 20%)

 ฐานภาษี

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ขอคืนได้ (บาท)

350.00

287.50

225.00

162.50

100.00

37.50

 %ของเงินปันผล

35.00%

28.75%

22.50%

16.25%

10.00%

3.75%

(เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจจะขอคืนได้น้อยกว่านี้ได้)

 

Q4 : คนที่มีฐานภาษีไม่เกิน 25% ทุกคนควรใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผล เสมอไปหรือไม่

• ไม่เสมอไป เพราะจริงๆ แล้วบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทอาจเสียภาษีนิติบุคคลน้อยกว่า 20% 

หรือในหนึ่งบริษัทอาจมีกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลหลายอัตราได้

• ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ลองคำนวณก่อนว่าหากใช้สิทธิแล้วจะสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่ แล้วจึงค่อยตัดสินใจอีกที

• อีกเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญคือ หากเราได้รับเงินปันผลจากหลายหุ้นหลายบริษัท

• ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เสียภาษีนิติบุคคลอัตราเท่าใดก็ตาม หากสรรพากรไม่ได้มีเกณฑ์ยกเว้นไว้ให้ 

เมื่อเราจะนำหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาขอเครดิตเพื่อคำนวณภาษีแล้ว ก็ต้องนำเงินปันผลของทุกหุ้นทุกบริษัทที่ได้รับตลอดทั้งปี

(ปีภาษี/ปี พ.ศ.) นั้นไปคำนวณด้วย จะเลือกแค่บางหุ้นหรือบางบริษัทไม่ได้

Q5 : หากต้องการใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผล ต้องทำตอนไหนและอย่างไร

• ต้องทำโดยการนำเงินปันผลหุ้น ซึ่งถือเป็นเงินได้ 40(4)(ข) ไปยื่นในแบบ ภ.ง.ด.90 พร้อมกับรายได้อื่นๆ 

ที่ได้รับในปี พ.ศ. เดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป

• ดังนั้นในช่วงนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. 61 (ยื่นอินเทอร์เน็ต 9 เม.ย. 61) ก็เป็นช่วงที่เรายังสามารถตัดสินใจได้

ว่าจะนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ไปใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่

• จึงอยากให้ทุกท่านที่ได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ลองคำนวณดูก่อนว่าควรใช้สิทธินี้หรือไม่ เพื่อจะได้เป็นผลประโยชน์ทางภาษี 

หรือผลตอบแทนที่มากขึ้น นอกเหนือจากแค่เงินปันผลหรือกำไรจากการซื้อขายหุ้นเท่า

• หากที่ผ่านมาไม่ได้เก็บเอกสารหรือจำไม่ได้ว่าได้รับเงินปันผลเท่าไรบ้าง ก็สามารถ Download ข้อมูลดังกล่าวจาก

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ TSD เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นภาษีทาง Internet ของกรมสรรพากรได้ครับ

• โดยปันผลที่ว่านั้น ครอบคลุมทั้ง เงินปันผลและหุ้นปันผล ที่ได้รับด้วย

 

ตัวอย่างคำนวณ Q3

 

 

Mellow Expert : ราชันย์ ตันติจินดา ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลอาวุโส K-Expert จาก ธนาคารกสิกรไทย Comments

No comment

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation