เทคนิคยื่นภาษี สำหรับคู่สมรส ที่มีรายได้หลายทาง

Last update : 2018-08-18 05:40:02

ครอบครัวไหนที่คู่สามีภรรยาต่างช่วยกันทำงานหารายได้และกำลังจะยื่นภาษี
อาจจะยังไม่รู้ว่าความจริงแล้วการยื่นภาษีไม่ได้มีรูปแบบเดียว
ซึ่งหากเลือกรูปแบบการยื่นภาษีได้เหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยลดภาระภาษีลงได้สำหรับคู่สามีภรรยา
จะมีวิธีการและเทคนิคการยื่นภาษีอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

Q1 : สำหรับคู่สามีภรรยานั้น มีเทคนิคในการยื่นภาษีอะไรบ้าง

 • สำหรับคู่สามีภรรยาที่ต่างฝ่ายต่างทำงานหรือมีรายได้ทั้งคู่ ในช่วง ม.ค. – มี.ค. นี้
  สามารถเลือกรูปแบบการยื่นภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.90 ได้ 3 รูปแบบ
  ได้แก่ (เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2555)

  1) ต่างคนต่างแยกกันยื่นภาษี เฉพาะรายได้ของตนเอง
  2) ยื่นภาษีเฉพาะ เงินเดือน/โบนัส ของตนเอง ส่วนรายได้อื่นนำไปยื่นรวมกับคู่สมรส
  3) รวมกันยื่นภาษีในคราวเดียวกัน

• ซึ่งการคำนวณแต่ละรูปแบบจะให้ผลลัพธ์ภาษีที่ต่างกัน ดังนั้นคนที่รู้ความแตกต่างของรูปแบบการยื่นภาษี
        และเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับตนเอง ก็จะมีภาระภาษีที่น้อยกว่าคนอื่นๆ ที่มีรายได้เหมือนๆ กัน

 

Q2 : คู่สามีภรรยา ที่ต่างคนต่างมีเฉพาะเงินเดือน/โบนัส ควรยื่นภาษีรูปแบบไหน

 • ควรรูปแบบที่ 1 คือ “ต่างคนต่างแยกกันยื่นภาษี เฉพาะรายได้ของตนเอง” เนื่องจากเงินเดือน/โบนัส
  ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(1) จึงมีแค่ 2 ทางเลือกเท่านั้น คือ
  แยกยื่นตามรูปแบบที่ 1 หรือยื่นรวมกันตามรูปแบบที่ 3
 • ซึ่งการแยกยื่น ถือเป็นการแยกหน่วยภาษี ที่ต่างคนต่างนำรายได้
  ไปคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า 5% - 35%
 • เช่น คนต่างคนต่างยื่น แต่ละคนอาจจะเสียภาษีในอัตรา 10% แต่หากยื่นรวมกันอาจจะทำให้เสียภาษี
  ในอัตราที่สูงขึ้นเป็น 20% ก็เป็นได้
 • ซึ่งการแยกยื่นภาษีนี้ ยังเหมาะกับคู่สามีภรรยาที่มีรายได้อื่นๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ
  แต่มีเงินเดือน/โบนัส ซึ่งเป็นเงินได้ประเภท 40(1) ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

 

Q3 : คู่สามีภรรยา ที่คนหนึ่งมีเงินเดือนสูงและมีรายได้อื่นด้วย ในขณะที่อีกคนหนึ่งเงินเดือนน้อยกว่า
        แถมไม่มีรายได้อื่นเลย ควรยื่นภาษีรูปแบบไหน

 • ควรยื่นรูปแบบที่ 2 คือ “ยื่นภาษีเฉพาะ เงินเดือน/โบนัส ของตนเอง ส่วนรายได้อื่นนำไปยื่นรวมกับคู่สมรส”
 • โดยกรมสรรพากรได้เปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยา ฝ่ายหนึ่งนำรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน/โบนัส
  เช่น ค่านายหน้า ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ  ไปรวมกับรายได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ซึ่งการยื่นภาษีแบบนี้ จะทำให้รายได้ที่นำไปคำนวณภาษีมีจำนวนที่ใกล้เคียงกันยิ่งขึ้น โดยที่
  - ฝ่ายที่มีรายได้สูง อัตราภาษีจะต่ำลง
  - ส่วนฝ่ายที่มีรายได้น้อย อัตราภาษีก็จะสูงขึ้น
 • ทำให้ภาระภาษีโดยรวมของทั้งคู่ต่ำกว่าการ แยกยื่น ในรูปแบบที่ 1

 

Q4 : แล้วคู่สามีภรรยาที่มีรายได้แบบไหน ที่เหมาะกับการยื่นภาษี รูปแบบที่ 3 ที่เป็นการ “รวมกันยื่นภาษีในคราวเดียวกัน”

 • โดยปกติ การยื่นภาษีรูปแบบ “รวมกันยื่นภาษีในคราวเดียวกัน” มักที่จะมีภาระภาษีสูงกว่ารูปแบบอื่นๆ 
 • แต่ก็จะมีบางกรณีที่การยื่นภาษีแบบนี้เสียภาษีน้อยกว่ารูปแบบอื่น เช่น คู่สามีภรรยาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  มีรายได้ค่อนข้างน้อย และมีค่าลดหย่อนมากกว่ารายได้ (เช่น ลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนบุตร ลดหย่อนบิดามารดา)
  จนทำให้มีเงินได้สุทธิติดลบ
 • ซึ่งการที่เงินได้สุทธิติดลบนั้น ไม่เพียงแต่ฝ่ายนั้นจะไม่มีภาระภาษีแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์
  โดยไปรวมยื่นภาษีกับคู่สมรส ทำให้อีกฝ่ายมีเงินได้สุทธิและเสียภาษีลดลงด้วย
 • แต่กรณีแบบนี้ก็อาจจะพบได้ไม่บ่อยนัก เช่น กลุ่มคนที่

  - รายได้ไม่สูงนัก แต่มีค่าลดหย่อนมาก
  - หรืออาจจะพอพบบ้างในกลุ่มที่มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวที่หักค่าใช้จ่ายได้สูง หรือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 5.25 แสนบาท 

 

Q5 : อยากจะให้ K-Expert ช่วยสรุปรูปแบบการยื่นภาษีอีกครั้ง ว่ารูปแบบไหนเหมาะกับคู่สามีภรรยาแบบไหน

 • แยกกันยื่นภาษี เฉพาะรายได้ของตนเอง เหมาะกับ >> คู่ที่มีเฉพาะ เงินเดือน/โบนัส หรือมีรายได้อื่นด้วย
  แต่มี เงินเดือน/โบนัส ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
 • ยื่นภาษีเฉพาะรายได้ เงินเดือน/โบนัส ของตนเอง รายได้อื่นนำไปยื่นรวมกับคู่สมรส เหมาะกับ >>
  คู่ที่ฝ่ายหนึ่งมี “เงินเดือนสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง” และตนเองมี “รายได้หลายทาง”
 • รวมกันยื่นภาษีในคราวเดียวกัน เหมาะกับ >> คู่ที่ฝ่ายหนึ่ง มีรายได้น้อย แต่มีค่าลดหย่อนมาก

 

 

Mellow-Expert : ราชันย์ ตันติจินดา ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลอาวุโส K-Expert จาก ธนาคารกสิกรไทย

 

 

 



Comments

No comment

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation