3 เรื่องต้องรู้ หากคิดจะจ่ายบัตรเครดิตไม่เต็ม

Last update : 2018-07-17 20:27:31

ปัจจุบันใครๆ ก็ใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน เพราะสะดวก ง่าย และไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก
ด้วยความที่รูดเพลิน
พอถึงกำหนดชำระเงินแล้ว หลายคนกลับไม่มีเงินไปจ่ายแบบเต็มจำนวน
สำหรับคนที่จ่ายบัตรเครดิตไม่เต็มมีเรื่องอะไรต้องรู้บ้าง

 

Q1 : สำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิต พอถึงกำหนดชำระแล้วจ่ายบัตรไม่เต็ม มีเรื่องต้องรู้อะไรบ้าง

 • สำหรับคนที่จ่ายบัตรเครดิตไม่เต็ม เช่น เดือนนี้รูดบัตรไปทั้งหมด 50,000 บาท พอถึงกำหนดชำระแล้ว   
  ไม่สามารถจ่ายคืนแบบเต็มจำนวนได้ มีเงินไปจ่ายแค่ 20,000 บาท จะมีผลเสียตามมามากมาย เรื่องแรกที่ควรรู้คือ
  จะถูกคิดดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ หรือวันที่สถาบันผู้ออกบัตรจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้ร้านค้าแทนเรา
  เรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าเมื่อรูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็มจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราค้างจ่าย
  คือค้างจ่ายวันไหนก็จะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา 
 • แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะเราจะถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุด 18% ต่อปีทันทีตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ
  หรือวันที่สถาบันผู้ออกบัตรจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้ร้านค้าแทนเราไปก่อน
  และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจนกว่าเราจะชำระหนี้หมด    

                 

Q2 : เมื่อรูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็ม จะถูกคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดเงินที่เราค้างจ่ายอยู่เท่านั้น ใช่ไหม

 • ไม่ใช่ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิด คิดว่าถ้าเราค้างจ่ายบัตรอยู่เท่าไร
  ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดเงินที่ยังคงค้างจ่ายอยู่เท่านั้น
 • แต่จริงๆ แล้ว นอกจากเราจะถูกคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ค้างจ่ายแล้ว
  ยังถูกคิดดอกเบี้ยจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีนั้นด้วย ซึ่งดอกเบี้ยจะคิดเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
 • ดอกเบี้ยส่วนแรก จะคิดจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้ว
  โดยจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ หรือวันที่สถาบันผู้ออกบัตรจ่ายเงินค่าสินค้า
  หรือบริการให้ร้านค้าแทนเราไปก่อน
 • ดอกเบี้ยส่วนที่สอง จะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ โดยจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราชำระเงินบางส่วน 

 

Q3 : เรื่องสุดท้ายที่ควรรู้เมื่อจ่ายบัตรเครดิตไม่เต็มคือเรื่องอะไร 

 • เรื่องสุดท้ายที่ควรรู้คือ เมื่อรูดบัตรแล้วจ่ายไม่เต็ม หากยังใช้บัตรเครดิตใบเดิมไปรูดซื้อของอีก
  ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกคิดดอกเบี้ยไปด้วย เรื่องนี้หลายคนคิดว่า
  ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จะไม่ถูกคิดดอกเบี้ย เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกัน
 • แต่จริงๆ แล้ว ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกคิดดอกเบี้ยไปด้วย
  เนื่องจากเราได้ถูกยกเลิกระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดไปแล้ว

 

Q4 : ช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า 3 เรื่องต้องรู้ เมื่อคิดจะจ่ายบัตรไม่เต็มมีอะไรบ้าง

 • 1. ถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุด 18% ต่อปีทันทีตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ หรือวันที่สถาบันผู้ออกบัตรจ่ายเงิน
  ค่าสินค้าหรือบริการให้ร้านค้าแทนเรา และคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจนกว่าจะชำระหนี้หมด
 • 2. ถูกคิดดอกเบี้ยทั้งจากยอดเงินที่ค้างจ่าย และยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีนั้น
 • 3. หากใช้บัตรเครดิตใบเดิมไปรูดซื้อของ ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกคิดดอกเบี้ยไปด้วย  

 

Q5 : อยากให้ Mellow Expert ช่วยฝากคำแนะนำในการใช้บัตรเครดิต

 • แนะนำให้วางแผนหรือตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือนไว้
  และมีวินัยในการใช้บัตรเครดิต โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืน
 • เมื่อรูดบัตรเครดิตไปเท่าไร ให้กันเงินเท่ากับจำนวนเงินที่รูดบัตรไปทุกครั้ง
  เพื่อเตรียมจ่ายแบบเต็มจำนวนและตรงเวลา ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายตามมา
  และไม่ถูกยกเลิกระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดไป
 • หยุดใช้บัตรเครดิตที่มียอดค้างจ่าย แล้วรีบนำเงินมาชำระหนี้บัตรให้หมดก่อน
  แล้วจึงค่อยใช้บัตรเครดิตใบนั้นได้ตามปกติ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย

 

 

 

Mellow Expert : สุวิมล  ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล K-Expert จาก ธนาคารกสิกรไทย

 

 

 Comments

No comment

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation