MELLOW HEALTH TIPS : BMI ความสมดุลน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ?

09 ตุลาคม 2561

MELLOW HEALTH TIPS : BMI ความสมดุลน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ?

ค่า BMI คืออะไร ? ค่า BMI คือ ค่า Body Mass Index ค่าดัชนีที่ชี้วัดความสมดลของน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และส่วนสูงเป็นเซนติเมตร ซึ่งจะสามารถระบุได้เลยว่ารูปร่างของคนคนนั้นเป็นอย่างไร มีความอ้วนมากหรือผอมเกินไปหรือเปล่า ก็จะสามารถตรวจสอบสภาวะไขมันและความอ้วนของร่างกายเราได้

 

 

สูตรหาค่า BMI  =    น้ำหนัก (Kg) / ส่วนสูง (M)2

 

 

ซึ่งสูตรคำนวณเหมาะสำหรับใช้ประเมินผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มาดูกันว่าแต่ละค่าให้ผลอย่างไรบ้าง ?

ค่า BMI มากกว่า 30 ขึ้นไป ค่อนข้างอันตราย เพราะเข้าเกณฑ์อ้วนมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายที่แฝงมากับความอ้วน เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังการรับประทานอย่างมาก แล้วก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

ค่า BMI 25 - 29.9 คุณอ้วนในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้เข้าเกณฑ์ว่าอ้วนมากๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วนได้

 

ค่า BMI 23 - 24.9 มีน้ำหนักเกิน พยายามอีกนิดให้น้ำหนักเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความอ้วนอยู่บ้าง แต่หากประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ

 

ค่า BMI 18.6 - 22.9 มีน้ำหนักปกติ เป็นน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนไทย น้ำหนักที่อยู่ในระดับนี้ จะห่างไกลโรคที่เกิดจากความอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ น้อยที่สุด ควรรักษาค่า BMI ให้อยู่ระดับนี้ให้นานที่สุด

 

ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 นั่นก็คือ น้ำหนักน้อยกว่าปกติ และถ้าหากคุณสูงมากแต่น้ำหนักน้อยเกินไป อาจเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือรับพลังงานไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย

 

การรับประทานอาหารที่เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถช่วยทำให้ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation