ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บบอร์ด

Mellow 975 จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่บุคคลได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ บทความ หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตาม ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) บริษัท Mellow 975 ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่บุคคลหรือผู้ใช้งานผู้อื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) Mellow 975 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของบุคคลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

  • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่ สมาชิกผู้อื่นหรือบุคคลที่ 3
  • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
  • การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Mellow 975 และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
  • ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของ ประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของMellow 975
  • การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation