พลาสติกวิศวกรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Last update : 2019-05-19 18:19:34

พลาสติกคือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นพลาสติก เช่นแก้วน้ำ ปากกา ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม พลาสติกทนความร้อนอย่างถุงพลาสติกที่นำมาใช้เป็นพาชนะในการใส่อาหาร เพราะอาหารที่เรารับประทานนั้นมีทั้งร้อนและอุณหภูมิปกติ การนำพลาสติกทนความร้อนมาใช้จึงเกิดประโยชน์ขึ้น

ในวงการแห่งโลกอุตสาหกรรม แน่นอนว่าพลาสติกมีบทบาทอย่างมากในการผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆ เรียกได้ว่าพลาสติกอุตสาหกรรมคือเฟืองที่ขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีการรนรงค์การลดใช้พลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าพลาสติกมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเรา ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าการใช้พลาสติกจะสร้างขยะและมลภาวะให้กับโลกใบนี้เพราะพลาสติกใช้เวลาระยะนานหลายร้อยปีในการย่อยสลาย ถ้าเราทำการวิจัยนำพลาสติกต่างๆกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้ แต่ในภาคการก่อสร้างหรือภาคอุตสาหกรรม เราหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแทบจะไม่ได้เลย เมื่อมาคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ถุงพลาสติกก็จะเข้าใจได้ว่า ข้อดีคือถุงพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติดีมากในการนำมาขึ้นรูปทรงใหม่ รวมถึงปรับขนาดตามความต้องการของเราได้ง่ายอีกด้วย และยังมีความคงทนสูง จึงทําให้ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ส่วนข้อเสียคือทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเพราะพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวนน้อยมากที่สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้ (recycle) ส่งผลให้มีขยะจากถุงพลาสติกจำนวนมาก วิธีการกำจัดถุงพลาสติกในปัจจุบันคือการใช้การฝังกลบซึ่งจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และสุขอนามัยต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ฝังกลบ

อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยทำให้เราใช้พลาสติกได้อย่างคุ้มค่าและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งใน พลาสติกอุตสาหกรรม พลาสติกทนความร้อน และพลาสติกวิศวกรรมเองที่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยดูแลให้การใช้พลาสติกของเรายังคงสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศและเศรษฐกิจได้ต่อไปComments

No comment

Line @Mellow975

@Mellow975
Copyright © 2017 http://mellow975.mcot.net All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation